1
Nowe poziomy bezpieczeństwa,
wydajności i skalowalności
z Oracle 12 c
2
Rozwiązania tworzymy
dla klienta
i wspólnie z nim
3
Nowoczesne zarządzanie z
Prolan ERP
Fundusze   i Instytucje Publiczne
Fundusze
i Instytucje Publiczne
Zakłady mleczarskie
Zakłady mleczarskie
Dystrybucja i przetwórstwo stali
Dystrybucja i przetwórstwo stali
Placówki badawczo - rozwojowe
Placówki badawczo - rozwojowe
Zakłady produkcyjne
Zakłady produkcyjne
Hodowla i nasiennictwo
Hodowla i nasiennictwo

Portal Pracownika

Portal pracownika jest aplikacją internetową, przeznaczoną do efektywnej komunikacji na linii pracodawca – pracownik. Za pomocą tego narzędzia pracownik ma bezpośredni wgląd do swojego czasu pracy,  kartoteki urlopowej czy naliczonego wynagrodzenia. Może również komunikować się zdalnie z pracodawcą składając np. wniosek urlopowy.
Jedną z cech tego typu aplikacji jest responsywność (RWD), czyli dostosowanie się grafiki i treści do rozmiaru wyświetlacza, na którym jest uruchomiona. Dzięki temu można korzystać z w/w funkcjonalności zarówno z komputera stacjonarnego czy laptopa jak telefonu komórkowego- smartfona.
 
Szczegółowy zakres funkcjonalny obejmuje:
  • Dedykowany dostęp pracownika do portalu poprzez podanie loginu i hasła.  
  • Pracownik po zalogowaniu się do portalu w zakładce „Absencje urlopowe” ma dostęp do kalendarza gdzie są naniesione informacje o urlopie i innego rodzaju nieobecnościach. Dodatkowo pracownik ma wgląd w informacje o należnym urlopie w tym miedzy innymi o :
   - ilości dni wykorzystanego urlopu,
   - ilości dni na żądanie
  • W zakładce „Kartoteka pracowników” jest możliwość uzyskania informacji o godzinach przepracowanych w danym miesiącu. Przejście do zakładki „Czas pracy” daje możliwość przeglądania szczegółowych danych każdego dnia miesiąca wraz z rejestracją wejść i wyjść z systemu RCP.
  • Pracownik mam możliwość składania wniosków o urlop, o przepustkę, czy wniosków o zaświadczenie. Każdy z tych wniosków jest możliwy do pobrania z konta pracownika
  • W zakładce „Dokumenty dla pracownika” pracownik ma dostęp do różnych dokumentów takich jak: harmonogram pracy (istotny dla pracowników zmianowych), paski wynagrodzeń, deklaracje podatkowe czy certyfikaty szkoleniowe.
     
dowiedz się więcej

Skontaktuj się

Dane spółki :
Prolan Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 3 Zadzwoń do nas:
44-100 Gliwice tel.: 32/ 337 22 22
biuro@prolan.com.pl fax: 32/ 337 22 33
skontaktuj się z nami

Czyste Powietrze

Prolan sp. z o.o. opracowała i wykonała Portal Czyste Powietrze spełniający wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Nasza firma uruchomiła Portal, gdzie od 19.09.2018 r. Beneficjenci mogą składać wnioski w formie elektronicznej korzystając z w/w Portalu w każdym z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo każdy zarejestrowany Beneficjent posiadający indywidualne konto ma dostęp do swoich danych (wniosku, umowy,  harmonogramu spłat, wezwań do zapłaty itd.) oraz statusów realizacji danej sprawy.
Portal jest zintegrowany z aplikacją dziedzinową danego WFOŚiGW co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych z  wniosku programu „Czyste Powietrze” do sytemu informatycznego Funduszu  i pozwala na optymalizację procesu obsługi wniosku oraz dalsze elektroniczne procedowanie danej sprawy.
 
dowiedz się więcej

Portal Dostawców Mleka

Wychodząc naprzeciwko podmiotom skupującym mleko i ich dostawcom Prolan przygotował „Portal Dostawców Mleka”. Portal Dostawców Mleka jest modułem dedykowanym dla podmiotów skupujących mleko (Zakłady mleczarskie, Grupy Producentów mleka) i pozwala na bezpośredni dostęp dostawcom mleka (rolnikom)  do  wyników badań laboratoryjnych, historii dostaw, rozliczeń finansowych i innych dokumentów udostępnionych przez podmiot skupujący.
Każdy podmiot skupujący, który posiada moduł „Skup” autorstwa Prolan jest w stanie udostępnić swoim dostawcom  w czasie rzeczywistym dane o jakości skupowanego mleka zarówno z poziomu komputera jak i urządzeń mobilnych. 
Dostawca ma możliwość pobrania różnego rodzaju dokumentacji bezpośrednio z Portalu np. faktura, rachunek RR.
 
dowiedz się więcej